Alle kan no'!

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling: familiemann med stor interesse for bruk av arbeidhest. Har erfaring med ledelse og salg, fra så vidt forskjellige bransjer som bygg og anlegg, tekstil, landbruksutstyr og gartneri.

Stine: har variert erfaring, blant annet fra hotellbransjen. Hun har interesse for mat- og håndverkstradisjoner.

 

Unga: Sophia, 22, studerer engelsk i Bergen. Frederikke, 21, har studert motedesign i Danmark, og har tenkt seg videre innenfor motebransjen. Tobias, 20, er tømrerlærling. Emilie, 18, går hestelinja på Tomb Jordbruksskole. Kaia Pauline, 9, går i 4. klasse, og Karl Teodor, 5, er hjemme på gården.

 

Gården: Løkka var opprinnelig to husmannsplasser under Tomb herregård, som er Tomb Jordbruksskole i dag. Tilsammen er det 75 mål med jord, beiter og skog. Det var et hus på eiendommen da Erling kjøpte den, men det var ikke mulig å redde. Vi bygde nytt hus her, og flyttet inn i 2003. I 2008 sto uthuset ferdig også, et kaldfjøs som rommer utegangerstall og vinterrom til sauene pr. i dag.

 

I tillegg har vi ei lita hønehytte, som ungdommene "våre" har satt opp hønsegård til. De har også hjulpet oss å sette opp et vognskjul.

 

 

 

Unga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gamle

 

Om Oss